تصاویر/ مجلس ترحیم جانباختگان حادثه تصادف در سنندج