حسام‌الدین آشنا: زمان آن است که با آمریکای ضدترامپ گفت‌وگو کنیم