فیلم/ لحظه ورود اتوبوس تیم ملی فرانسه به جشن قهرمانی مردم پاریس