امیر دادبین و سردار شکارچی با فرمانده کل ارتش دیدار کردند