تصاویر/ بازداشت ۲۳۸ نفر دیگر از اراذل و اوباش تهران!