پاریس: ملزم به تعطیلی خدمات تجاری در روسیه شدیم/ مسکو تکذیب کرد