عاملان ترور امام جمعه مهاباد به قصاص و حبس محکوم شدند