اولین تصاویر از تروریست‌های به‌هلاکت‌رسیده توسط نیروی زمینی سپاه