وزیر اطلاعات: برخی حرف‌های نخست وزیر اسرائیل درست است!