عکس/ بنر سلطنت طلبانه هواداران استقلال مقابل وزارت ورزش!