چرا اروپا از دولت روحانی، سود تجاری می‌برد؟ + نمودار