رقم‌های پیشنهادی بازیگران باعث تعویق تولید یک سریال شد!