فیلم/شوخی‌های جناب‌ خان با بیرانوند و هدیه جالب به او