هشدار پلیس به شهروندان درباره فروش لیزینگی خودرو و پیش فروش آپارتمان