وزیر خارجه عربستان: به حاکمیت کشور‌ها احترام می‌گذاریم