معاون وزیر آموزش و پرورش: دوره متوسطه اول مدرسه معین منحل شد