فیلم/ توضیحات رئیس پلیس راه درباره جزئیات آتش گرفتن اتوبوس سنندج