فیلم/ ماست‌مالی جنایت آمریکایی‌ها به سبک بی‌بی‌سی فارسی!