زیان ۴۰ میلیون دلاری توتال در پی خروج از پارس جنوبی