خادمی: دولت تاکنون برای سهمیه‌بندی بنزین تصمیمی نگرفته است