اقدام کم نظیر /ولایتی همزمان پیام رهبرانقلاب و رئیس جمهور را به مسکو برد