فیلم/ ماجرای انهدام ناو یک میلیارد دلاری آمریکا با مین چند صد دلاری ایرانی