فیلم/ انتشار تصاویر مراکز فرماندهی ارتش آمریکا توسط سپاه