شهریه‌ ۴۰۰ هزار تومانی یک مدرسه برای افغانستانی‌ها + پاسخ آموزش‌ و پرورش