آلمان: نمی‌توان تمام خسارت ناشی از خروج شرکت‌ها از ایران را جبران کرد