پیشنهادات آمریکا به شرکت‌های آلمانی در ازای قطع رابطه با ایران