ارتش سوریه ۹ پاسگاه مرزی را در مرز مشترک با اردن آزاد کرد