ادعای وزارت خارجه فرانسه درباره عدم حمایت از گروهک تروریستی منافقین