تصاویر/ بهره‎برداری پروژه آبرسانی به آبادان و خرمشهر