کاهش دید هویزه و سوسنگرد بخاطر حریق هورالعظیم +تصاویر