واکنش ارتش آمریکا به تهدید روحانی برای بستن تنگه هرمز