رئیس کمیسیون امنیت ملی: منظور روحانی از تهدید نفتی بستن تنگه هرمز نبود