آخرین اظهارات وزیر نیرو درخصوص طرح آبرسانی به خوزستان