تاکید سردار سلیمانی به تقویت مسائل اقتصادی برای خدمت به مردم