تصاویر / مصرف برق زیاد در ظهر تابستان چه بلایی سر کابل فشارقوی می‌آورد!