روحانی: تا زمانیکه منافع‌مان تأمین شود در برجام می‌مانیم