لاریجانی: ارز 4200 تومانی به واردات نیازهای اولیه اختصاص می یابد