فعالیت بالغ بر 10 هزار سایت و وبلاگ علیه شیعه و اسلام