سی‌ان‌ان: کاخ سفید تروریستی خواندن سپاه را بررسی می‌کند