آمریکایی‌ها برای سخنرانی در میتینگ منافقین چقدر می‌گیرند؟