تصاویر / ۳۶ سال قبل؛ روزی که عامل انتحاری منافقین امام‌جمعه یزد را در آغوش کشید و به شهادت رساند