خرمشهری‌ها آب می‌خرند، «۲۰ لیتری» ۱۰۰۰ تومان +تصاویر