فیلم/ حمایت بی شرمانه شبکه وهابی کلمه از رژیم صهیونیستی