ترامپ: شرکت‌های اروپایی طرف تعامل با ایران تحریم‌ می‌شوند