رانت‌خوارانی که با ثبت سفارش خودرو میلیارد‌ر شدند معرفی کنید