توضیحات وزیر کشور درباره اعتراضات خرمشهر/ کشته‌شدن چند نفر "کذب" است