سفر قریب‌الوقوع یک مقام بلندپایه آمریکایی به بغداد