رهبر انقلاب: انقلاب، به شرط «صبر» و «تقوا» ریشه‌دار و آینده‌دار است