اوباما به دموکرات‌ها: نگرانی‌تان درباره ترامپ بجا است