فیلم/ حضور فرمانده کل قوا در دانشگاه امام حسین (ع)